Caesar

1. triumvirát

Marcus Crassus – porazil Spartaka, krutý, nelítostný

Pompeius – vynikající vojenský velitel, podmanil si východní oblasti, s Crassusem se neměli rádi
hlava julius caesara

Gaius Iulius Caesar – diplomat, jeho vzorem byl Alexandr Veliký, pocházel ze starobylého patricijského rodu, v době Sullovy diktatury upadl v nemilost

60 př.n.l. – 1. triumvirát byla dohoda tří mužů

Crassus – vyslán do války proti Parthům, zabit

Gaius konzulem, odchází do Galie ("Zápisky o válce Galské"), Galové nebyli sjednocení

senát se mezitím rozhodl podpořit Pompeia – Gaius měl rozpustit armádu a vrátit se do Říma, po překročení řeky Rubikon – "Kostky jsou vrženy"

49-45 př.n.l. – 2. občanská válka – Bitva u Farsalu – Gaius zvítězil proti Pompeiovi, do té doby válka vyrovnaná

Pompeius prchá do Egypta, tam konflikt (Kleopatra ve vyhnanství, vládl 13letý faraon)

Pompeius zatknut, nechali mu srazit hlavu, Caesar znechucen, že Egypťané zasáhli do jejich vnitřních konfliktů, dosazuje na trůn Kleopatru

Zůstává chvíli v Egyptě, navazuje vztah s Kleopatrou, poté se vrací do Říma jako vítěz
znak caesara

Zasadil se o řadu reforem – počet senátorů až 900, kolonizace na západě impéria, velkostatkáři museli povinně zaměstnat bezzemky, příděly obilí, státní stavby, udělil občanství italikům i cizincům, reforma kalendáře na juliánský

Proti vládci začala narůstat opozice – 15.3. 44 př.n.l. byl zavražděn

2. Triumvirát

Marcus Antonius – schopný velitel, východní provincie (Egypt)

Lepidus – velitel jízdy a stráží, nejslabší článek, dostane Afriku

Octavianus – Gaius ho označil za svého nástupce, vynikající diplomat (západní území a Itálie)

vznik triumvirátu 43 př.n.l. – Bitva u Filipp – porazili Caesarovy vrahy, velení bitvy bylo na Antoniovi

Antonius podlehl Kleopatře, odkláněl se od římského způsobu života, Octavianus mezitím získává podporu Římanů, chce se stát diktátorem

Bitva u mysu Aktia – námořní bitva, Antonius proti Octavianovi prohrál, utekl s Kleopatrou, Antonius nakonec spáchal sebevraždu (opustila ho Kleopatra i všichni jeho přátelé)