Žije naše společnost na účet mladé generace?

Až budou současní školáci dospělí, možná se nás budou ptát, proč jsme dopustili žít na jejich účet. Důchodové (penzijní) fondy mají totiž problém s přislíbením důchodového zabezpečení svým klientům. Souvisí to s nízkými úrokovými sazbami centrálních bank všech průmyslově vyspělých zemí Evropy, není to tedy jen případ České republiky.
staré bankovky
V různých diskusích na toto téma se můžeme setkat s názory, že současné období pádu úrokových sazeb na své minimum je jedinečným fenoménem dnešní doby. To však není pravda, neboť stačí ohlédnout se za sebe a ponořit se trochu do historie, třeba do poloviny 18. století, kupříkladu na nízké výnosy anglických státních dluhopisů, které souvisely právě s nízkou úrokovou mírou bankovního sektoru. V historii se podobná situace opakovala vícekrát, ale nelze ji bohužel modelově použít na dnešní dobu, neboť souvisela s průmyslovou revolucí v 19. století a později s válečnými konflikty a hospodářskou krizí 20. století. Dnes tuto šachovou partii hrají jiné figurky na jiné šachovnici.
mince roku 1897

Změní se to vůbec? A kdy?

Horší je však pohled do budoucna, resp. odhad, kdy se konečně situace prolomí a změní. Někdo tvrdí, že máme počítat s minimálně desetiletým horizontem podoby současné situace. To jsou však optimistické názory, řada „realistů“, neříkejme jim skeptici, však časovou přímku prodlužuje mnohem dál. Neblahá situace totiž souvisí se státním dluhem průmyslově vyspělých zemí. Míra zadluženosti je neúměrně vysoká již spoustu let, připomeňme si v této souvislosti bývalé socialistické Československo, kde státní dluh neexistoval vůbec (nepleťme si to s hrubou státní zadlužeností bez odečtení aktiv). Od roku 1990 náš státní dluh narůstal bezmála exponenciální řadou, a že by nějak začal výrazně klesat, se rozhodně neočekává.
S vysokou mírou zadluženosti státu souvisí i to, že vláda nebude mít zájem navýšit úrokové sazby, pochopitelně, vždyť musí urvat do státní kasy co nejvíc. A to je zas ten začarovaný kruh, kdy penzijní fondy nezvládají dostát svým závazkům vyplácet důchody, a kdy vlastně naše současná produktivní generace žije na úkor mladých lidí.