Unikátní nález sardonyxu

V Jihoafrické republice byl uskutečněn fantastický nález. Jedná se o malý kámen sardonyx, který byl ztracen po tisíce let. Tento kámen měl původně zdobit prsní plát, který byl součástí slavnostního roucha velekněze v Jeruzalémě. Člověk, který v současné tajemný sardonyx vlastní, poukazuje na to, že se tento kámen v jeho rodině dědil z generace na generaci. Údajně jej roku 1189 sám velekněz daroval jako odměnu dávnému předku majitele kamene.
izrael jeruzalém

Tajemný nápis uvnitř kamene

V Bibli je psáno, že prsní plát jeruzalémského velekněze byl zdobený dvanácti drahými kameny. Tyto drahokamy měly znázorňovat Boží vůli. A právě tento sardonyx byl nejspíše nošen nikoliv přímo na prsním plátu, ale na rameni roucha velekněze, jako pomocný kámen. Mimoto je tento kámen sardonyx z Jihoafrické republiky navíc unikátní tím, že obsahuje uvnitř sebe miniaturní nápis z hebrejských písmen. Nikdo ale neví, jak se do kamene tento nápis dostal, a co vlastně znamená.

Hebrejské písmo

Legenda o tomto kameni napovídá, že jej velekněz prý daroval jistému templářskému rytíři, který si jej ponechal. Až roku dva tisíce se ke kamenu dostal profesor Moše Šaron a majitel mu umožnil kámen důkladně prozkoumat. Profesou Šaron objevil překvapivou věc, a to, že se uvnitř kamene nachází několik hebrejských písmen, která znázorňují písma v latince B a K. Na kameni však prý není žádný náznak toho, že by byl sardonyx otevřen, a tudíž není žádnému z odborníků jasné, jak se podařilo tato hebrejská písmenka vyrýt do kamene.
davidův hrob

Zásah přírody?

Profesor říká, že ač se to zdá být neuvěřitelné, mohla tato písmena vzniknout v kameni přirozenou cestou. Profesor má pro svoji domněnku důvod, neboť sardonyx je dokonale kulatý, není na něm patrné naprosto žádné poškození. Dá se tedy předpokládat, že s největší pravděpodobností vůbec nikdy nebyl rozlomen nebo do něj nebylo jinak zasaženo.