Elektronický podpis má svá úskalí, která se odrazila ve změně legislativy

Zákon zrušil od října roku 2017 výdej voličských průkazů na základě elektronického podpisu. Týká se to samozřejmě všech druhů voleb, jak prezidentských, tak i krajských a parlamentních. Současně s tím došlo ke zrušení možnosti aplikovat elektronické podpisy v souvislosti se žádostmi o výpis z rejstříku trestů.
Výpis z trestního rejstříku není až tak ožehavým problémem, jako elektronické dražby. Zákon o veřejných dražbách nyní zrušil §16a odstavec 3 zákona č. 26/2000 Sbírky, kde byla stanovena možnost uznat i elektronický podpis jakožto náhradu úředně stanoveného podpisu.
paragrafy

Proč k těmto opatřením došlo?

Souvisí to totiž s platností certifikátu, která elektronický podpis deklaruje. V zásadě platí to, že každý podpis musí být na úředních listinách a dokumentech ověřen. Podpis sám o sobě v podstatě nic neznamená, je to často jen nečitelná čmáranice, a že patří právě k tomu onomu dotyčnému, musí někdo důvěryhodný potvrdit. Odjakživa to prováděl notář, právník, nebo jiná pověřená osoba, např. na obecním úřadě, a tyto osoby by se mohly nově nahradit certifikovaným elektronickým podpisem.
nápisy naděje
Vystavit certifikát pro elektronický podpis může jen pověřená instituce, říkejme jí autorita, ovšem identifikační údaje o osobě nevloží do samotného certifikátu, tam se pouze ukládá jméno a příjmení, a někdy dokonce třeba jen pseudonym osoby. Uvnitř certifikátu tedy chybí podstatné údaje k identifikaci osoby. Není tedy zřejmé, o koho se přesně jedná, když se dotyčný jmenuje Novotný, není zřejmé, o jakého Novotného půjde.
rozsudek
Současná legislativa nejen naše, ale i ta v Evropské unii, plně nevyužívá všech funkcí elektronické identifikace, otázkou je, zda je to lidem ku prospěchu, nebo ne. A tak je stále elektronický podpis jen jakýmsi obyčejným vlastnoručním podpisem, ovšem necertifikovaným, tedy není ověřen úředně, autoritativně.
Zamyslíme-li se nad tím trochu do hloubky, je to svým způsobem pozdržení dalšího kroku Velkého bratra a varování nad zneužitím technologie proti člověku samotnému. U nás je situace trochu jednodušší,  Slováci se naopak potýkají se závažnými problémy v souvislosti s chybou v kryptovacích algoritmech zabezpečení samotného soukromého certifikátu.